İLETİŞİM RENGİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ? (İletişim Stilleri Detaylı Anlatım)

İletişimde her birimizin tercih ettiği farklı davranış biçimleri var. Kimimiz ilk etapta çok cana yakın davranırken, kimilerimiz daha mesafeli olmayı tercih edebiliriz. Kimimiz insanlarla iletişim kurarken daha direkt yoldan, daha dolaysız bir şekilde iletişim kurmayı tercih ederken, kimimiz tam tersini tercih edebiliriz.

Kimimiz daha kısa öz yaklaşımları tercih ederken, bazılarımız da daha detaylı, daha uzun uzadıya anlatımları tercih edebiliriz.

İletişim sırasında insan davranışları ile ilgili gruplamalardan en yoğun kullananlardan bir tanesi. Bu davranış biçimlerini renklerle tanımlayan gruplandırma.

Buna göre insanların iletişim sırasında gösterdiği davranış biçimlerini dört ana grupta inceliyoruz ve bunların her biri dört ana renk aslında.

Her ne kadar insan davranışı sadece dört ana gruba indirgenemeyecek kadar karmaşık ve kompleks bir yapıda olsa da, yine de yapılan araştırmalar bu gruplandırmanın yüksek tutarlılık ve sonuçlandığını gösteriyor. Yani aslında iletişim sırasında her birimiz bu dört ana grupta yer alan davranışları birini ya da birkaçını gösteriyoruz ve gösterdiğimiz davranışlarla bu gruplardan birine ya da birkaçına daha yakınız.

Şimdi biraz sonra ben bu grupları ve özelliklerini anlatacağım. Sizler de dinleyip kendi stilinize buna göre karar verebilirsiniz. İletişim stillerini bilmenin bir iyi yanı da insanlarla iletişim kurarken eğer onların stillerini analiz edebilir ve doğru olarak tanımlayıp bilirsen onları daha rahatlıkla ikna edebilirim. Onlarla daha az çatışmaya yiyebilirim bir nevi. Aslında iletişimde nabza göre şerbet verebilirim. Şimdi gelelim bu iletişim stilleri neler? Ve bunların en belirgin özellikleri neler bunlar hakkında konuşmaya. 4 iletişim stilinden ilk anlatacağım stil kırmızılar.

Kırmızıların en belirgin özelliklerinden bir tanesi sabırsız ve sonuç odaklı olmalarıdır. Hızlı hareket etmeyi severler, kararlıdırlar. Sonuç odaklılardır. Gereksiz konuşmalardan, gereksiz işlerden hiç hoşlanmazlar. Hemen sonuca ulaşmak isterler. Süreç sırasında var olan aksilikler onları çok ilgilendirmez. Sonuca bakar. Bu iş oldu mu olmadı mı? Neden olmadığının cevabıyla çok ilgilenmez.

Direkt olarak sonuçla ilgilidir. Yönetim kademelerine doğru çıkıldıkça insanların biraz böyle kırmızılaşmaya başladığını görebiliyoruz.

İster istemez işin yapısı gereği hedef odaklı ve sonuç odaklı olmak zorunda oldukları için. Kırmızılar aynı zamanda baskın ve otoriter kişiliklerdir, emretmeyi severler, yönlendirmeyi severler. Aksine emrivakilerden ise hiç hoşlanmazlar.

Kırmızılar hareketli kişilerdir. Dışa dönük kişilerdir. Gruba aciliyet, enerji pompalarlar. Hızlı hareket ederler ve karşı tarafın da aynı şekilde hızlı hareket etmesinden hoşlanırlar.

Yani eğer ben bir kırmızıyla iletişim kuruyorsam bir çabuk olmalıyım. 2. Sonuç odaklı olmalıyım. Az öz konuşmalıyım. Ve bu konuşmalarım direk iş odaklı olmalı. Sonuç odaklı olmalı. Kırmızılar ilk tanışmada biraz mesafelidirler.

Güçlü göz kontağı kurarlar. Kendilerine güvenleri yüksektir. Ses tonları biraz yukarıdadır. Dolayısıyla dışa dönük insanlardır. Ancak yine de karşı tarafla ilk tanışmalarında bir parça mesafelilerdir. Ve karşı tarafın da aynı şekilde biraz mesafeli olmasından hoşlanırlar. İkinci bahsedeceğimiz stil yine sabırsız stillerden bir tanesi yine hızlı, yine sonuç odaklı bu stilde.

Bunlar da sarılar, sarılar, kırmızılara aslında benzerler. Tıpkı kırmızılar gibi onlar da sabırsız. Onlarda sonuç odaklı. Onlarda hızlı aceleci yapıdadırlar. Ancak kırmızılardan farklı olarak sarılar daha cana yakındır.

Daha sosyaldir. En temel özellikleri, en belirgin özellikleri sosyal yönleridir. İnsanlarla iyi iletişim kurarlar. Özellikle diğer insanları ikna edebilme, motive edebilme güçleri vardır.

Bu anlamda diğer insanları etkileyebilirler. Sıcak kanlılardır, ilk çalışmada hemen sizinle samimi olurlar. Çok güçlü göz kontağı kurarlar. Konuşmaları enerjiktir, canlıdır. Ses tonlarını çok güçlü biçimde kullanırlar, inişler çıkışlar vardır

Ses tonlarında, vurgulamaları çok başarılı bir şekilde kullanırlar. Asla tekdüze değildir. Sarıların konuşmaları aynı şekilde beden dillerinde güçlü bir biçimde kullanırlar. Bol bol mimikler yine konuşmalarında göze çarpar sarılarında. Sarıların bir diğer özelliği onlarda kısa ve öz konuşmayı severler.

Yani sarılarla konuşurken böyle uzun uzadıya detaylı detaylı anlatımlardan hiç hoşlanmazlar. Detayları hiç sevmezler çünkü sarılar resmin bütününü görürler. Detaya odaklanmazlar.

Bu yüzden karşımdaki insan sarı ise aşırı detaylı konuşmam büyük bir olasılıkla onu sıkacak ve konuşmadan kopartacaktır. Aynı şekilde sarılar kendileri çok enerjik oldukları için karşı tarafın da enerjik, coşkulu ve canlı olmasını beklerler. Sarılar olayları kişisel algılamaya meyillilerdir. Aynı şekilde bu anlamda biraz alıngan olabilirler. Aynı şekilde kendilerine karşı yaklaşımda özel hissettirilmeyi severler.

Yani onlara özel, mesela isimlerine özel bir şeyle yanına gittiğinizde çok daha fazla hoşlarına gider.

Çoğu insan tabii ki kendisine özel yaklaşımda hoşlanır ama sarılar da bu biraz daha fazladır.

Sarıların en belirgin özelliği sosyallikleri demiştik. Bu anlamda özellikle satış gibi. Ya da ne bileyim eğitmenlik gibi, oyunculuk gibi değil, insanları etkileyen, diğer insanları ikna eden, onların poh pohlanabileceği, onların böyle alkışlanabileceği tarzdaki işlerden hoşlanırlar.

Bu işlerde başarılı olurlar sarılar. Hayal güçleri kuvvetlidir. Yaratıcılardır. Özellikle şirketlerin Ar-Ge departmanlarında yine başarılı olabilirler. Odak noktaları hep gelecektir. Gelecek hakkında konuşmayı çok severler.

Gelecekle ilgili projeleri ile ilgili konuşmaya bayılırlar. Dolayısıyla bir Sarı ile konuşurken onun gelecek hayallerini dinlemek onları motive edebilir.

Gelelim Yeşillere. Yeşiller de tıpkı sarılar gibi cana yakın ve sosyal bir stildir. Diğer insanlarla iletişim kurmayı severler. Diğer insanlara özen gösterirler, uyumlulardır, sabırlılardır. Tam bir takım üyesidir Yeşiller. Empati yetenekleri yüksektir. Zaman zaman diğer insanları kendilerinden daha fazla düşünürler. Ben yeşilleri, Güzin ablalar diyorum. Çünkü hem yardım severler hem de iyi dinleyiciler tabi siz hem yardımsever hem de iyi dinleyici olunca insanların çoğu dertlerini anlatmaya size gelirler. Bu anlamda özellikle örneğin psikologluk gibi, örneğin sağlık sektörü gibi diğer insanların hayatına dokunan, sabır gerektiren, diğer insanlara düşünmeyi gerektiren işlerde başarılı olurlar. Tam bir takım üyesi olduğundan bahsetmiştik. Sabırlı ve uyumlu olduklarından bahsetmiştik. Aynı zamanda hani sarılara benziyorlar.

Sosyallik bakımından, cana yakınlık bakımından. Ancak onlardan ayrıldıkları nokta şudur yeşillerin. Yeşiller sakin insanlardır. Hız sevmezler. Daha yavaş tempoda çalışmayı tercih ederler.

Zaman baskısından hiç haz almazlar. Zaman baskısı altında kitlenirler adeta. Konuşurken daha sakinlerdir.

Bir sarı konuşurken son derece coşkulu, hızlı, yüksek tonda konuşurken daha gürültücü bir izlenim bırakırken karşı taraf da yeşiller daha sakin, daha yavaş bir konuşma tarzına sahiptir.

Tıpkı şu anda yapmış olduğum gibi daha sakin ve daha kibar konuşmayı tercih ederler.

Kibar demişken, bu dört stil arasında yine en kibar stil, en nazik stil yeşillerdir. Yeşiller detay çok severler. Yani sarıya ve kırmızıya detay verme kesinlikle hoşlanmaz. Az öz sonuç hakkında konuş. Ama yeşiller detaya bayılır.

Zaten sen detay vermesen bile o ister soruları ile ister. Bunlara uzun uzadıya anlatabilirsin yeşillere. Aynı zamanda yeşiller garanticidir. Risk sevmezler. Sarılar ve kırmızılar riske girerler. Risk almaya yatkınlardır.

Ancak yeşiller risk almaktan hoşlanmaz. Garanticidir, planlar, analiz eder detaycıdır.

Dolayısıyla garanti veren kalıplar kullandığında bundan hoşlanır. Örneğin garanti ediyorum pazartesi günü seni arayacağım, söz veriyorum dediğimde bir yeşilin hoşuna gider.

Tabii bunu söylediysem hangi stile bunu söylersem söyleyim mutlaka sözümü de tutmam gerekir elbette insanların güvenini kaybetmemek adına.

Evet yeşiller bahsettiğim gibi sıcakkanlı, sakin, uyumlu, duygusal, iyi dinleyici, karşı tarafı çok düşünen,

Garantici ve detaycı stildir. Detaycı stillerimizden bir diğeri de mavilerdir. Mavi demişken mavileri anlatmaya başlıyalım. Mavilerin en temel özelliği analitik zekalarıdır.

Analiz edebilirler. Çok başarılı bir şekilde, planlamayı çok severler. Gerçekçilerdir. Rakamlarla verilerle uğraşmayı severler. O yüzden detaycılar zaten. Sıfır hatayla iş yapmak isterler. Mükemmelliyetçilerdir ve bunu yaparken sürecin kalitesine odaklanırlar. Süreç iyi olursa sonuç da iyi olacaktır. Bu yüzden sonuç odaklı değil süreç odaklı bir stildir maviler. Mavilerin diğer en temel özelliği sakin yapılarıdır. Sakin ve ciddi bir yapıları vardır. İlk tanışmada mavilileri resmi ve mesafeli olarak algılarsınız. Çok fazla göz kontağı kurmazlar Çok fazla mimik kullanmazlar.

Ses tonları alçaktır ve daha tek düzedir. Yani çok inişler ve çıkışlar yoktur. Hatta çok koyu biçimde mavi iletişim stiline sahip insanlarda böyle adeta robotik bir ses tonu bile görebilirsiniz. Genellikle maviler böyle IT, muhasebe, lojistik gibi detaylı rakamlarla, verilerle ilişkili mühendislik gibi işleri yapmayı severler ve bu işlerde başarılı olurlar. Mavilerin kendini geliştirmeleri gereken noktalardan bir tanesi beden dili ve ses tonudur.

Çünkü özellikle koyu şekilde mavi stili kullanan insanlar diğer stiller tarafından bazen duygusuzlukla suçlanabilir. Çünkü mavi stilindeki kişiler duygularını, düşüncelerini çok fazla beden dillerine ve ses tonlarına yansıtmazlar. Bu da diğer insanlar tarafından onların kayıtsız olarak ya da soğuk olarak tepkisiz olarak algılanmasına sebebiyet verir. Oysaki bu tabii ki onların öyle olduğu anlamına gelmez. Ancak dışarıya bunu yansıtmazlar.

Bu anlamda beden dili ve ses tonu kullanımında belki biraz daha kendilerini geliştirmeleri gerekebilir mavilerin. Maviler tedbirlerdir. Risk almaktan kesinlikle hoşlanmazlar.

Resmiyet ve mesafeyi severler. İlk tanışmada hemen böyle mesela bir sarı gibi ya da bir yeşil gibi sıcak kanlı bir yaklaşım onları rahatsız edebilir. Daha resmi, daha sakin, daha uzak kalmayı tercih ederler maviler. Yüzlerinde çok fazla ifade yoktur dediğim gibi çok mimik kullanmazlar ve daha kısık tonda konuşurlar.

Bu anlattığım özelliklere dayanarak kendi iletişim stiliniz, iletişimde güçlü yönleriniz, geliştirmeniz gereken yönler, karşı tarafın iletişim stili, karşı tarafın iletişim stiline göre ne tür bir yaklaşım daha doğru olur? Bu gibi bilgilere sahip olabilirsiniz ve bu bilgiler doğrultusunda diğer insanlara yaklaşırken eğer doğru analiz eder ve doğru şekilde yaklaşırsanız iş hayatında ve özel hayatta çok daha başarılı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir