DÜNYANIN EN MEŞHUR KİŞİLİK TESTİNE GÖRE SEN KİMSİN? – MBTI KİŞİLİK TESTİ

Milattan önceden beri Antik Çin, Antik Mısır, Antik Yunan uygarlıklarından bu yana insanları kişilik özelliklerine göre sınıflandırma eylemini görüyoruz. Günümüzde ise çok çeşitli kişilik testleri mevcut. Bunların en güvenilirlerinden bir tanesi ise Myers-Briggs kişilik testi. 40 yılı aşkın süredir yüzlerce çalışmayla geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan Myers Briggs kişilik testi, Katerina Briggs ve Isabel Myers tarafından psikiyatrist Karl Young’un karakter analizi çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanmıştır ve ilk çıktığı günden bu yana en çok kabul gören testlerden bir tanesi olmuştur. Peki acaba sen bu testteki boyutlardan hangisine daha yakınsın? Bu videoda bundan bahsedeceğiz. MBTI yani Myers-Briggs kişilik testi kişiliği dört boyutta inceliyor. Birazdan size bu dört boyuttan ve her bir boyuttaki iki uçtan bahsedeceğim. Lütfen beni dinlerken bu iki uçtan hangisine kendinizi daha yakın hissediyorsanız o uç ve ilgili harfi kaydedin. Böylelikle videonun sonunda elinizde dört harfli bir kod olacak. İşte bu kod sizin MBTI kişilik kodunuz olacak. Bu boyutları dinlerken bazılarınız şöyle diyebilir ya iyi de hani bu iki ucun ikisi de ben de var. Bazen öyleyim, bazen böyleymiş işte. Evde böyleyim, iş yerinde öbür taraftayım. Böyle demeniz çok normal. Çünkü sizi sayacağım özelliklerin her biri aslında hepimizde mevcut. Yani bu özelliklerden birinin var olması diğerinin sizde hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu iki özellik de sizde var belki ama bir tanesi mutlaka bir tık daha ağır basıyordur yani bir tanesi sizin daha doğal, daha spontane halinizdir? Daha çabasız halinizdir. Bunu düşünerek karar vermeye çalışın. Şöyle düşünün. Baskın olan bir elimiz var. Kimimiz sağ elimizle yazıyoruz, kimimiz sol elimizle yazıyoruz. Bir şekilde zorlarsak aslında her birimiz baskın olmayan elimizle de yazabiliriz. Ancak bir tanesiyle yazmak bizim için daha doğal, daha çabasızdır.

İşte sizden istediğimde o daha doğal haliniz daha çabasız haliniz diğerine oranla bir tık daha baskın olan haliniz hangisi? Buna göre seçim yapmanız ve karar vermeniz. Gelelim boyutlara. Efendim MBTI kişiliği incelerken kullandığı boyutlardan ilki, enerjinizin kaynağı, enerjinizi daha çok nereden alıyorsunuz? Dış dünyadan mı yoksa kendi içsel dünyanızdan mı? Buna göre enerji boyutunda insanları iki uçta değerlendiriyor. Bunlardan biri içe dönükler, diğeri ise dışa dönükler. Şimdi bu iki boyut hakkında kısaca bilgi vereceğim. Hangisine kendinizi daha yakın hissediyorsanız onunla ilgili harfi lütfen kaydedin. Önce içe dönüklerden başlayalım. İçe dönükler yani I harfiyle sembolize edilen grubumuz, ihtiyaç duydukları enerjiyi kendi iç dünyalarından alan, nispeten daha sakin, daha az konuşan insanlar. Bu kişiler bakın yanlış anlaşılmasın. İçe dönük demek içine kapanık demek değil. İçe dönük demek, ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi içsel dünyasından, kendisiyle baş başa kalarak alıyor demek. Bu insanların bir kısmı da son derece sosyal olabilirler. Cana yakın olabilirler. Diğer insanlarla sohbet etmeyi seviyor olabilirler. Ancak bu yine de sınırlıdır. Yani bu sosyalleşme arttığında, süresi arttığında uzadığında yorulabilirler. Tercih ettikleri şey daha çok kendi iç dünyalarıdır. Dolayısıyla eğer siz bir içe dönük olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman I harfini not edin. Gelelim dışa dönüklere. Dışa dönükler ise ihtiyaç duydukları enerjiyi dış dünyadan, dış dünya ile kurdukları etkileşimden alıyorlar. Diğer insanlarla konuşmayı seviyorlar, sosyalleşmeyi seviyorlar, konuşanlar, girişkenler hemen harekete geçmeye istekliler. Herkes biraz içe dönük, biraz da dışa dönüktür. Fakat hangisi sizin doğal çabasız haliniz? Lütfen bunu düşünün. Eğer bir içe dönük olduğunuzu düşünüyorsanız kendinizi I harfini yazın. Eğer dışa dönük olduğunuzu düşünüyorsanız E harfini not edin. Bir diğer boyut dünyayı nasıl algıladığımız da ilgili boyuttur. Buna göre bazı insanlar dünyayı daha çok duyusal olarak algılarken, bazıları daha çok sezgisel olarak algılar.

Peki ne demek bu? Şimdi her bir ucu açıklayacağım. Lütfen kendinizi hangi uca yakın görüyorsanız onunla ilgili harfi kaydedin. Önce duyusal algılayanlar dan başlayalım. Dünyayı duyusal olarak algılayanlar iyi birer gözlemcilerdir. Farkındalıkları yüksektir, meraklı ve uyanık insanlardır. Odak noktaları şimdiki zamandır geçmiş ya da gelecek değil andadırlar dolayısıyla gerçekçilerdir. Gerçek ve somut konuları severler, dikkatli karar verirler, sağlamcılardır. Yani öyle aniden karar vermezler. Dikkatli düşünerek karar verirler ve riske girmek istemezler. Sağlamcılardır. Teorileri pratikte uygulama yaparak anlarlar. Deneyime güvenirler. Eğer kendinizi bu gruba yakın hissediyorsanız az önce kaydettiğiniz harfin yanına bir S harfi ekleyin. Şimdi gelelim bu boyuttaki diğer uca yani dünyayı sezgisel olarak algılayanlar grubuna. Dünyayı sezgisel olarak algılayanlar kuramsal ve soyut konuları severler. Hayal güçleri kuvvetlidir ve odak noktaları gelecek zamandır yaratıcılardır ve gelecekle ilgili olasılıkları hayal etmeyi severler. Hızlı karar verirler. Teorileri önce anlamak sonra hayata geçirmek isterler. Sezgilerine güvenirler. Bakın bir önceki grup gerçekçi iken bu grup daha çok sezgilerine güveniyor. Eğer kendinizi bu grupta görüyorsanız, az önce kaydettiğiniz harfin yanına bir tane N harfini ekleyin. Bir diğer boyut karar alma boyutudur. Bazı insanlar düşünsel olarak karar alırken bazıları duygusal olarak karar alırlar. Düşünsel gruptakiler ile başlayalım isterseniz. Adından da anlaşılacağı üzere mantığın ağır bastığı tiplerdir. Bu kişiler karar alırken tüm koşulları analiz ederler. Objektif davranırlar ve neden sonuç ilişkisine göre en mantıklı kararı alırlar. Diğer boyuttakiler ise yani duygusal boyuttakiler ise karar alırken bu kararın kendine ve çevresindeki diğer insanlara göre neyin önemli olduğu ve değerlere uyuyor mu uymuyor mu buna bakarlar.

Yani biz bir karar alacağız ama bu herkesi mutlu edecek mi? Bu herkese uyuyor mu? Onlar için önemlidir. Karar verirken daha çok duyguları ağır basar. Diğer insanlar onlar için önemlidir. Diğer insanlarla empati kurarlar ve diğer insanları mutlu etmeye çalışırlar. Eğer karar alırken mantıklı tarafta olsanız kendinizi bir T harfi ekleyin. Duygusal tarafta olsanız kendinize bir F harfi ekleyin. Bir diğer boyut dış dünya ile ilişkimiz ve hayatımızı nasıl düzenlediğimiz ilgili bir boyutudur. Buna göre bazı insanlar yargılayıcı gruptadır. Bazı insanlar ise algılayıcı gruptadır. Önce yargılayıcı gruptan bahsedelim isterseniz. Yargılayıcı insanlar kontrolcü insanlardır. Hayatı kontrol etmeyi, planlamayı severler. Sonuç odaklılardır, acelecilerdir hemen bir an önce sonuca ulaşmak isterler ve sonuca giden yolu titizlikle planlarlar. Ve hayatın bu plana uygun şekilde akmasını beklerler. Bir şekilde aksilikler olduğunda, plana uygun gitmediğinde, son dakika sıkıntıları ortaya çıktığında ya da belirsizlikler olduğunda bu durum onların hoşuna hiç gitmez. Yaşamı planlarına uygun olarak yönetmek isterler. Sistematik ve metodik insanlardır. Gelelim algılayıcı boyuta. Algılayıcı boyuttakiler ise sonuç değil, süreç odaklılar ve yargılayıcı insanlar kadar katı değiller. Hayat karşısında daha esnek, daha spontane, daha doğal yaşamayı tercih ediyorlar. Yani kesin kararlar, kesin planlar onlara sınırlayıcı geliyor. Bunun yerine yaşayalım, görelim tavırları var. Daha esnekler, yaşamı kontrol etmek değil, deneyimlemek ve anlamak istiyorlar. Dolayısıyla değişimlere de açıklar, yeni olasılıkları açıklar ve değişime ve yeniliğe çabucak adapte olabiliyorlar. Eğer kendinizi bu grupta görüyorsanız bir P harfi ekleyin. Az önce yazdığınız harflerin yanına. Eğer diğer grupta yani yargılayıcı, daha böyle kontrolcü grupta görüyorsanız o zaman diğer harflerinin yanına bir J harfini ekleyin. Efendim bu yıllarımız bitti. Buna göre elinizde dört harften oluşan bir kod var.

Şu an bu kod sizin kişilik tipiniz. 2018 yılı verilerine göre toplumda en çok görülen kişilik tipi yüzde 17.6 ile ISTJ. En nadir görülen kişilik tipi ise yüzde 1.8’le ENTJ. MBTI’yı daha önceden bilenler bir dakika bir dakika, en nadir görülen kişilik tipi o değil diyeceklerdir muhtemelen ama 2018 yılında yapılan yeni bir çalışmayla bu oranlar değişti. Yani sizin internetteki çoğu kaynaktan elde ettiğiniz o oranlar yaklaşık 20 yıl öncesine, 2000 yılının başlarına ait bir veri. Günümüzde ise yeni oranlara göre en nadir görülen kişilik tipi ENTJ. Eğer diğer oranları merak ediyorsanız sizin kişilik tipinin acaba kaçıncı sırada bunu görmek istiyorsanız videonun açıklama kısmından bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki bu sonuçlara göre sizin kişilik tipini hangisi çıktı? Eğer karar veremediyseniz yine açıklama kısmında size bir link bırakacağım. Bu linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde Myers Briggs kişilik testini kendisi uygulayabilirsiniz ve kendi kişilik tipinize görebilirsiniz. Bu arada bu sponsorlu bir video değil tamamen benim kendi yaptığım araştırmalar sırasında keşfettiğim bir site. Ve çıkan sonuçlar da benim daha önceden yaptığım diğer testlerle oldukça uyumlu çıktı. Dolayısıyla sonuçlar güvenilir gibi gözüküyor. Bu sitede bu testi çözdükten sonra zaten sahip olduğunuz o kişilik tipi ve o tipin güçlü özellikleri, zayıf özellikleri ve diğer pek çok bilgiyi de bulabileceksiniz. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içerisinde ise doğru yerdesiniz, bu kanalda her hafta iki tane yepyeni video yayınlıyoruz. Eğer bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bu arada eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı ve aşağıya yorum yazarak bizi desteklemeyi unutmayın. Sahi sizin kişilik tipini ne çıktı aşağıya yorumlarla belirtir iseniz sevinirim.

4 Yorum

  1. Merhaba Yonca Hanım, Açıklama kısmında yer alan kısmı bu yoruma ekliyoruz. Sevgiler.

   Güvenilirliği kanıtlanmış olan Myers-Briggs kişilik testi (MBTI) ile 16, kişilik tipinden hangi grupta olduğununuzu bu video ile öğrenebilirisiz. İyi seyirler.

   Fikir vermesi açısından aşağıdaki linkten ücretsiz testi uygulayabilirsiniz ama bu testin orijinal versiyonu olmadığı için sonuçların ne kadar güvenilir olduğu tartışılır 🙂

   ► Testi Linki: https://www.16personalities.com/tr
   ► Fonksiyonlara göre ölçüm yapan daha güvenilir olabilecek bir başka test şu sitede: https://sakinorva.net/functions?lang=tr ( alt alta çıkan tabloda ortadaki, “myers function type” başlıklı olan sizin tipiniz )

   Tiplerin toplumda görülme oranları:
   1)ISTJ: %17,6 2)ISFJ:%10,6 3)ISTP:%9,4 4)ESTJ:%8 5) ENFP:%7,5 6)ISFP:%6,7 7)INFP:%6,4 8) ESFJ: %6,3 9)ESFP: %5,1 10)ESTP: %4,9 11)INTP:%4,5 12) INTJ: %3,1 13)ENTP:%3 14)INFJ:%2,9 15)ENFJ: %2,3 16) ENTJ:%1,8

 1. Videonun açıklama kısmı 👇

  Güvenilirliği kanıtlanmış olan Myers-Briggs kişilik testi (MBTI) ile 16, kişilik tipinden hangi grupta olduğununuzu bu video ile öğrenebilirisiz. İyi seyirler.

  Fikir vermesi açısından aşağıdaki linkten ücretsiz testi uygulayabilirsiniz ama bu testin orijinal versiyonu olmadığı için sonuçların ne kadar güvenilir olduğu tartışılır 🙂

  ► Testi Linki: https://www.16personalities.com/tr
  ► Fonksiyonlara göre ölçüm yapan daha güvenilir olabilecek bir başka test şu sitede: https://sakinorva.net/functions?lang=tr ( alt alta çıkan tabloda ortadaki, “myers function type” başlıklı olan sizin tipiniz )

  Tiplerin toplumda görülme oranları:
  1)ISTJ: %17,6 2)ISFJ:%10,6 3)ISTP:%9,4 4)ESTJ:%8 5) ENFP:%7,5 6)ISFP:%6,7 7)INFP:%6,4 8) ESFJ: %6,3 9)ESFP: %5,1 10)ESTP: %4,9 11)INTP:%4,5 12) INTJ: %3,1 13)ENTP:%3 14)INFJ:%2,9 15)ENFJ: %2,3 16) ENTJ:%1,8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir