Değerler Listem Testi

Sizin için önemine göre aşağıda yazılı olan değerleri “Önem Sıralamam” sütunun da 1’den 10’e kadar sıralayın.

En değerli: 1     Daha az değerli: 10

Eylem sıralamam sütununu doldurmak için lütfen eğitmenin talimatını bekleyin.

Değerler Önem Sıralamam Eylem Sıralamam
1. Kişisel Gelişim: Potansiyelimi geliştirmek ve yeteneklerimi kullanmak
2.Bilgi: Bilgimi geliştirmek ve kullanmak, yeni şeyler öğrenmek
3.Aile
4.Sağlık
5.Aşk: Düzenli bir duygusal hayat, sevgi ve aşkı yaşamak
6.Dürüstlük: Etik ve dürüst çalışmak
7.Yaratıcı İfade: Hayal gücümü ve yaratıcılığımı işimde ya da özel yaşamımda ifade edebilmek, yeni şeyler bulmak
8.Dostluk: İş arkadaşları ile sosyal/ kişisel arkadaşlıklar geliştirmek
9.Para: İşimde ciddi maddi kazançlar sağlayabilmek
10.Güven
11.Maneviyat/Din
12.Statü
13.Başkalarına Yardım: Topluma ve başkalarına yardım etmek
14.Girişimcilik/ Girişimci Yöneticilik: Bir vizyonun peşinden gitmek, fırsatları kovalamak
15.Katkı: Başkalarının ya da toplumun üzerinde uzun dönemli bir etki yaratmak
16.Güç sahibi olmak
17.Üretmek
18.Bağımsızlık
19.Başarı
20.Adalet
21.